Predikant:  Prop. J.W. Sterrenburg uit Hardinxveld-Giessendam
Organist:  Henk Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

 

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 107 vers 10 Laat ons

Bemoediging & Groet

Zingen: Psalm 107 vers 12 en 14 Schepen

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 19 vers 1-8 (NBV)

Zingen: LvdK 326 vers 1 Een rijke schat

Maleachi 3 vers 20-24 (NBV)

Zingen: LvdK 441 vers 2,3 en 4 Het zal ons niet

Verkondiging n.a.v. 1 Koningen 19 vers 8: tot hij bij de Horeb kwam
Thema: Beginnen met de Naam

Zingen: OTH 189 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 97 vers 5 en 6 NB Gij die God liefhebt

Dankgebed, voorbede, Avondgebed

Zingen: OTH 159 vers 1,2 en 3 Ga met God

Zegenbede

Zingen: OTH 159 vers 4 Ga met God

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app