Predikant:  ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist:  Henk Mannee
Zondagschool:  Tineke, Gerda, Merel
Oppas:  mw. A. v.v. Kolk, Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

Mededelingen

Psalm 95 : 1 (Steekt nu voor god de loftrompet)

Votum en groet

Psalm 95 : 3 (Komt werpen wij ons voor de Heer)

Wetslezing

Psalm 56 : 3 en 4 (Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld)

Gebed

Kinderlied: gezang 47 : 1 (Jezus, die langs het water liep)

Moment met de kinderen

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Marcus 2 : 1 – 12

Gezang 289 : 1, 2 en 4 (Morgenglans der eeuwigheid)

Preek over Marcus 2 : 12 – “God verheerlijkend zeiden zij: zoiets hebben wij nog nooit gezien”

Gezang 210 : 1, 2 en 3 (Sta op, een morgen ongedacht)

Dankgebed

Collecten

Psalm 32 ; 1 en 3 (Heil hem, wien god zijn ontrouw heeft vergeven)

Zegen

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app