Predikant:  ds. B.E. Weerd uit Papendrecht
Organist:  Nico van Oudheusden
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening

 

Zingen introïtus: Ps. 116: 1 + 6 + 8

Votum en groet

Dienst HA

Gebed

Voorbede

Instellingswoorden

Collecte

Lied: Gez. 360: 1 + 2

Toebereiding

Nodiging

Uitdeling en gemeenschap

Zingen dankzegging: Ps. 103: ??

Dankgebed

Dienst van het Woord

Schriftlezing: Markus 3: 20-35

Lied: Gez. 326: 1 + 4 + 5

Preek

Zingen: Ps. 86: 4 + 5

Gebeden

Slotlied: OTH 362 – U maakt ons een.

Heenzending en zegen

 

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app