Predikant:  drs. J. Bijl uit Strijen
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagschool:  Gerja, Leonie, Frank
Oppas:  mw. A. Plaisier, Nathan v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening

 Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 8: 1, 2 en 3

Stil gebed.  Groet.

Zingen: Psalm 89: 6 en 7

Gebed

Schriftlezing: Psalm 84

Zingen: Lied 34: 1, 2/ Wat hou ik van uw huis (OTH)

Kindermoment

Zingen: Psalm 84: 2

Verkondiging

Zingen: Lied 454: 1, 2 en 3

Voorbereiding op de Avondmaalsviering

Gebed ter voorbereiding van het Avondmaal

Zingen: Lied 381: 1, 2, 3, 4 en 5

Nodiging

Tot besluit van elke tafel: Gezang 426: Zou ik niet van harte zingen

    1e tafel: reciteren: Gezang 426: 1/ zingen Gezang 426: 2      

    2e tafel: reciteren: Gezang 426: 3/ zingen Gezang 426: 4      

    3e tafel: reciteren: Gezang 426: 5/ zingen Gezang 426: 1      

21. Gebeden

22. Collecte

23. Slotzang: Gezang 444: 1, 2 en 3

24. Zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app