Predikant:  Prop.J.W. Sterrenburg uit Hardinxveld Giessendam
Organist:  Henk Mannee
Zondagschool:  Nadine, Tineke, Merel
Oppas:  mw. A. Molendijk, Jolijn Dekkers
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Oecumene week van het gebed

Welkom


Zingen: Psalm 108 vers 1 Mijn hart

Stil gebed, Bemoediging & Groet

Zingen: Psalm 108 vers 2 Ja hoger

Afsluiting week van gebed

Genadeverkondiging door Jesaja 1 vers 18

Leefregel uit Jesaja 55 vers 6-11

Zingen: Psalm 85 vers 3 en 4 Bij wie Hem vrezen

Gebed om de heilige Geest

Zingen: OTH 475 Als je bidt

Kindermoment

Schriftlezing: Numeri 14 vers 1-10 (NBV)
Deuteronomium 2 vers 14 (NBV)
Johannes 5 vers 1-9 (NBV)

Zingen: OTH 233 vers 1,2 en 3 Spreek

Verkondiging n.a.v. Johannes 5 vers 5-7
Thema: Een directe vraag en een eerlijk antwoord

Zingen: LvdK 170 vers 1 en 2 Meester
Psalm 116 vers 1 God heb ik lief

Dankgebed

Zingen: LvdK 483 vers 1 en 4 Gij die alle sterren

Zegenbede 

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app