Predikant:  ds. G.v.d. Linden uit Waalwijk
Organist:  Henk Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Oecumene week van het gebed

Aanvangslied: Op toonhoogte 379 : 1 en 3 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding op het thema

Samenzang: Psalm 145 : 1 en 2

Gebed

Lezing OT: Jeremia 1 : 4 – 10

Samenzang: Gezang 1 : 2 en 3

Lezing NT: Marcus 1 : 14 – 20

Samenzang: Gezang 47 : 1 en 3

Verkondiging

Samenzang: Gezang 442 : 1, 2 en 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 255 : 1

Gebeden

Collecten

Slotlied: Op toonhoogte 166 (Vrede zij u)

Heenzending en zegen.

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app