Predikant:  ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagschool:  Leonie, Tineke, Merel
Oppas:  mevr. A. Goud en Anna van Eck
Bekercollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk en Israël

Mededelingen
Gezang 460 : 1 en 2 (Loof de koning, heel mijn wezen)
Votum en groet
Gezang 460 : 3 en 4
Wetslezing
Psalm 85 : 1 en 3
Gebed
Kinderlied: Gezang 1 : 1 en 3 (God heeft het eerste woord)
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Richteren 14 uit de NBG vertaling 1951
Psalm 19 : 1 en 4
Preek over Richteren 14 : 14 - “Spijze ging uit van de eter, zoetigheid van de sterke”
Gezang 67 : 1, 2 en 3 (God zij geloofd uit alle macht)
Dankgebed
Collecte
Gezang 28 : 1, 3 en 4 (Wij hebben een sterke stad)
Zegen

Na de dienst koffie drinken in de Hoeksteen.

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app