Predikant:  drs. J.P. Bijl uit Strijen
Organist:  dhr. Henk Mannee
Zondagschool:  Tineke, Gerda, Maaike
Oppas:  mevr. A. Plaisier en Nienke Hoek
Bekercollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Intochtslied: Psalm 84: 4 en 5 (staande)/ Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort

Stil gebed, bemoediging en groet.

Zingen: Psalm 42: 1 en 7/ Evenals een moede hinde

Leefregels : Deuteronomium 5: 6-21

Zingen: Psalm 86: 4 en 5/ Leer mij naar uw wil te handelen

Gebed.

Schriftlezing: Lukas 17: 11-19

                      Thema: Wat doen we met de rest?

Zingen: Lied: 468: 2/ Laat de mensen tot Mij komen. (Bundel OTH 2015)

Kindermoment.

Zingen: Gezang 323: 1 en 8/ God is tegenwoordig, God is in ons midden.

Verkondiging

Zingen: Gezang 390: 1 en 2/ ‘k Wil U o God mijn dank betalen.

Dankzegging en voorbeden

Inzameling liefdegaven, 1e collecte

Slotzang: Lied 149: 1 en 2 Groot is uw trouw o Heer. (Bundel OTH 2015)

Zegen.

2e collecte bij de uitgang

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app