Predikant:  ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist:  dhr. Nico van Oudheusden
Zondagschool:  Gerda, Nadine, Maaike
Oppas:  mevr. A. Molendijk en Joost de Haan
Bekercollecte:  Ilula Orphan program
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 262 : 1 (“Op waakt op!”zo klinkt het luide)

Stil gebed, votum en groet

Zingen Gezang 262 : 2 (Sion hoort de wachters zingen)

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 19 : 6 – 10 (NBG 1951)

Moment met de kinderen

Kinderlied: Gezang 281 : 1 en 2 (Jezus zal heersen waar de zon)

Praatje met de kinderen

Preek over Openbaring 19 : 9 – “Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams”

Zingen: Gezang 295 : 1, 3 en 5 (Aan de deur van ‘s harten woning)

Instellingswoorden en zelfbeproeving

Gedachtenis van Christus

Gebed

Zingen (als geloofsbelijdenis) Gezang 399 : 1 en 4 (Wij loven U o God, belijden U als Heer)

Nodiging

Uitdeling

Lezingen aan tafel: Joh. 15 : 1-3/4-5/6-8 (NBG 1951)

Zingen aan tafel: Gezang 78 : 1, 2, 3 (Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien)

Dankgebed

Slotlied: Psalm 116:   1, 6 en 8 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer)

Zegen

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app