Predikant:  ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel
Organist:  dhr. Nico van Oudheusden
Bekercollecte:  Ilula Orphan program
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein

Mededelingen door de kerkenraad 

Aanvangslied Psalm 36 : 2 Uw heil is als de hemel hoog 

Stil gebed 

Votum en groet (hierna gaat de gemeente weer zitten) 

Aanvangstekst: Ezechiël 36:25-26 

Lied Psalm 51 : 5 Schep in mij…

Gebed 

Inleidende woorden bij de voortzetting van de viering van het H.A. 

Zingen: Gezang 358 : 2, 4 en 5 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis 

na het rondgaan van brood en wijn : Lezen 2 Korinthe 5 : 14-18 

Zingen: Gezang 437 Vernieuw Gij mij 

Schriftlezing : Galaten 6: 11-18 (NBV 21) 

Verkondiging n.a.v. Galaten 6:15 ‘Het doet er niet toe of iemand besneden is of niet, maar alleen of iemand een nieuwe schepping is.’ 

Lied : Op Toonhoogte 264: Wees mijn verlangen 

Collecten

Dankgebed en voorbede 

Slotlied : Psalm 103 : 1 en 9 

Zegen

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app