Predikant:  ds. J. van Walsum uit Alblasserdam
Organist:  dhr. Henk Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Zondagsschool

 

The sound of silence’

Welkom en mededelingen

Lied om mee te beginnen:  Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed – Bemoediging en groet

Lied: Psalm 65: 3 

Dienst van het Woord 

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 19:1-9a

Lied: ‘Lied:  Gezang 325: 1 en 2

Schriftlezing: 1 Koningen 19:9b-13

Lied:  Gezang 325: 3 en 4

Schriftlezing: 1 Koningen 19:14-18

Lied: Lied:  Gezang 325: 5, 6 en 7

Preek  

Lied: OTH 231 (‘Hier in uw heiligdom’)

Uiteengaan 

Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied: Psalm 62: 1 en 4

Gebeden

Inzameling van de gaven

Lied: Gezang 430: 1, 2 en 6

Zegen

Orgelspel

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app