Predikant:  ds W. Aanen uit Dordrecht
Organist:  dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud orgel

 

Toekomst II: to be or not to be

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: LK Psalm 33: 1 en 2 Komt nu met zang …

Stil gebed, votum en groet

Zingen LK Psalm 33: 8 Wij wachten stil op Gods ontferming

Geloofsbelijdenis

Zingen: LK Gezang 281 Jezus zal heersen waar ….

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen: Mt. 25: 1-13, 31-46

Zingen: LK Gezang 63 : 1, 4 en 5 De Heer verschijnt te middernacht

Preek: to be or not to be

Zingen: Op Toonhoogte 182: Genade zo oneindig groot (Amazing Grace)

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecten

Zingen: Op Toonhoogte 265 Abba, Vader

Zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app