Predikant:  ds C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel
Organist:  dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Zingen: Psalm 84 : 1 

Stil gebed / Votum en groet 

Als aanvangstekst: Mt. 6: 26: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?’ 

Zingen: Psalm 84 : 2 

Gebed 

Lezen: Mattheüs 10: 16-31 NBV21

Tekst: Matth. 10 : 29-31 

Zingen: Psalm 61: 1,2 en 3 

Preek 

Zingen: Gezang 90 : 1,9 en 11. Is God de Heer

Geloofsbelijdenis, daarna zingen Op Toonhoogte: 141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Gebed 

slot: Gezang 426 : 2 Als een vogel

Zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app