Predikant:  ds. W. de Bruin, Bleiswijk
Organist:  dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:  Leonie, Tineke
Oppas:  mevr. J.v.d. Berg en Norali Smit
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2

Stil gebed, votum en groet

Aanvangstekst: Johannes 10: 14-15 (NBV)

Zingen: Psalm 100: 3, 4

Gebod van God uit 1 Petrus 21b-25 (NBV; vanaf ‘Treed dus in de voetsporen van Hem…’)

Zingen: Gezang 442: 1, 2

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Genesis 29: 14-30 (NBV)

Zingen van het kinderlied: OTH 370 (‘Als je geen liefde hebt voor elkaar…’)

Gesprekje met de kinderen (gevolgd door kindernevendienst…)

Tweede Schriftlezing: Psalm 23 (NBV)

Zingen: Gezang 14

Verkondiging over Psalm 23; thema: “Picknick met God”

Zingen: Gezang 466

Dankgebed en voorbeden

Collecte(n)

Slotlied: OTH 159 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)

Zegen

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app