Predikant:  ds E. van Rooijen uit Noordeloos
Organist:  dhr. H. mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 

aanvangslied: Gez. 264, 1.4.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 73, 10.
geloofsbelijdenis
zingen: Ps. 65, 1.2.
gebed
Schriftlezing: Romeinen 11, 13-26
zingen: Gez. 289, 3.4.
preek
zingen: Ps. 84, 1.2.
gebed
zingen: Gez. 294, 1.6.
zegen
 
 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app