Predikant:  ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 
Organist:  dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:  Gerda, Merel
Oppas:  mevr. A. v.d. Kolk en Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 

Thema: ‘Horen en volgen.’

Welkom

Intochtslied Psalm 122: 1,3. ‘Hoe sprong…’

Stil gebed, bemoediging, groet en Klein Gloria.

We verootmoedigen ons met Toonhoogte 269: 1,2,3. ‘Doorgrond…’

Woord van genade en leven 1 Petrus 5: 3-7 ‘Stel…hart.’

We zingen de Leefregel (LvdK 1973) Gezang 62. ‘Wie oren…’  

Gebed om de Heilige Geest.

Zingen: OTH 530

Gesprek met de kinderen

Nevendienst.

Schriftlezing NBV Johannes 10: 1-11 ‘Waarachtig..schapen’ en 27-29 ‘Mijn schapen….roven.’

Zingen (LvdK 1973) Gezang 14: 2,4,5. ‘De Heer…’   

Thema: ‘Horen en volgen.’

Toonhoogte 379. ‘Heer, uw…’  

Dankgebed en voorbeden. 

Collecten

Zingen slotlied (LvdK 1973) Gezang 441: 2,8,12.  ‘We moesten…..’

Zegen. 

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app