Predikant:  ds. C.D. van Alphen, Rhoon
Organist:  dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Zondagsschool

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Intochtslied: Psalm 111: 1, 2

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 111: 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 111: 5, 6

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: MatteĆ¼s 5: 17-48

Zingen: Gezang 252: 1, 2

Verkondiging

Zingen: Gezang 481: 1, 3, 4

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 474

Zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app