Afscheidnemende kinderen:


Anna van Eck, Jolijn Dekkers, Lidewey van den Berg,
Pascal Gielen, Romy Janssen, Silas Smit en Sven Baasten

Thema: Van A tot Z

Voorganger: ds. Van Duinen uit Loosdrecht
Organist: H. Mannee
Pianist: Hans de Bruin

Welkom en mededelingen

Leuk weetje: Het woord “intochtslied” herinnert aan joden die op weg
gingen naar Jeruzalem om daar de grote feesten te vieren. Ze
trokken al zingend de Godsstad binnen om even later de tempel in
te gaan. Met name de intochtpsalmen waren daarvoor bedoeld.

Intochtslied: Palm 97: 1 en 6

Stil gebed
Votum en groet

Samenzang:

OTH 201: Kom, zing voor de Heer

Lezen van de 10 geboden (door Silas)
10 geboden voor de dienst
De tien geboden, de tien regels, die God aan Mozes gaf.
1. Je bent een schepsel van God, Hij heeft je gemaakt, hou
het meest van Hem. God houdt ook heel veel van jou, en wil
je Vader zijn. Probeer te doen wat Hij van je vraagt. Er zijn
veel leuke dingen in ons leven: Bijvoorbeeld vakanties, t.v.
computers, muziek, sport. Ook moeten we naar school, en
grote mensen moeten naar het werk. Als we er maar aan
denken dat God op de eerste plaats komt. Niks mag God in
de weg staan.
2. Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet
zomaar, of als vloek. Gebruik de naam van God met
eerbied.
3. We hebben het altijd zo druk overal mee. 1 dag in de week
doen we het rustig aan, de zondag. We maken van de
zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen, maar
ook tijd om aan God te denken.
4. Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar ook voor
de andere mensen om je heen. Als je zelf lief bent voor
anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn.
5. Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of zeggen.
Probeer je woede te bedwingen, want je kunt er veel door
stuk maken.
6. Als we van iemand houden, en gaan trouwen, dan moeten
we elkaar trouw blijven. En niet degene van wie we houden
ongelukkig maken, door verliefd te worden op een ander.
7. Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen,
geen geld of andere dingen.
8. Wees eerlijk, lieg niet, en vertel geen slechte dingen over
andere mensen.
9. Wees trouw aan de mensen van wie je houdt.
10. Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je bent. Als je
tevreden bent dan hoeft je ook niet jaloers te zijn op andere
mensen en kinderen.

Samenzang: OTH 441: Elk oog zal Hem zien
Gebed
Bijbellezing: Openbaring 1: 1-8 (door Pascal)
Openbaring van Jezus Christus die hij van God ontving om aan
de dienaren van God te laten zien. Hij heeft zijn engel deze
openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.
Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan
Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie
horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd
is nabij.
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia, Genade zij u
en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven
geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare
getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de
vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van
zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons
gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn
Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in
eeuwigheid. Amen.
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem
zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op
aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die
is, die was en die komt, de Almachtige.’
Vraag aan de dominee: bedacht door de kinderen

Samenzang:  OTH 472
: A van Almachtig
A van Almachtig,
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar,
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd,
H is van
Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus,
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Refrein: Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias,
N is van Ned’rig
O is van Opstanding,
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en,
S is van Schild. Re
frein
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek,
Verlosser is V
W is de Weg,
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk,
Z van Zoon van God. Refrein 2x

Preek deel 1

Luisteren naar Anna, Romy, Lidewey & Jolijn
Ze zingen samen OTH 521: Ik wil even bij U komen
Ik wil even bij U komen,
in de stilte heel alleen.
Even uit de drukte,
weg van iedereen.
U kent mijn gedachten,
mijn zorgen, groot en klein.
Maar 't mooiste is dat ik
bij U mezelf mag zijn.
Refrein: U bent mijn vriend.
U laat me nooit alleen.
U bent mijn vriend,
slaat Uw armen om me heen.
Iedere dag van mijn leven,
op de weg die ik zal gaan,
kan ik op U vertrouwen,
U zult altijd naast me staan.
Ik wil even bij U komen,
in de stilte heel alleen.
Even uit de drukte,
weg van iedereen.
Ik kniel aan uw voeten,
met eerbied en ontzag.
En vol dankbaarheid omdat
ik bij U komen mag.
Refrein (2x)
Kan ik op U vertrouwen,
U zult altijd naast me staan.

Preek deel 2
Samenzang: Gezang 1

Leiding van de Zondagsschool neemt afscheid van:
Anna van Eck, Jolijn Dekkers, Lidewey van den Berg,
Pascal Gielen, Romy Janssen, Silas Smit en Sven Baasten


Samenzang: OTH 485: De Here zegent jou

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Slotlied: OTH 354: Heer, wat een voorrecht

Zegen
Deurcollecte: Zondagsschool


Na de dienst iedereen welkom om koffie/thee/limonade te
drinken in de hoeksteen.


Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app