Predikant:  ds. E. Agtherhuis. Heinenoord
Organist:  dhr. H. Mannee
Bekercollecte:  Mercy Ships
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening

afkondigingen
• zingen: ps. 65: 2, 5
• stil gebed
• votum en groet
• zingen: gez. 476: 2, 5
• lezing avondmaalsformulier
• zingen, terwijl de tafel bereid wordt: OTH 250: 1, 3 (vaste rots)
• viering Heilig Avondmaal
• zingen tijdens de viering: OTH 49: 10, 11 (=ps. 116 OB)
• dankzegging
• gebed om verlichting met de Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: psalm 16
• 2e Schriftlezing: Efeze 1:1-10
• zingen: ps. 16: 1, 4
• verkondiging
• zingen: ps. 36: 2, 3
• dankgebed en voorbeden
• zingen: gez. 452: 2, 3
• zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app