Predikant:  ds. A.A.v.d.Berg, Puttershoek
Organist:  dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

 

Intochtslied Psalm 103: 1,2

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 247

Geloofsbelijdenis

Psalm 146: 1,3

Gebed

Lied door Lieve en Lidewey: OTH 365

Kindermoment

Jongste kinderen naar de ZS

Schriftlezing: Prediker 3:1-15

Gezang 172: 1,2,3

Schriftlezing: 1Korinthe16:13-24

OTH 161 (2x)

Preek

Gezang 430: 1,2,6

Gebeden

Collecte

Slotlied Psalm 68: 7

Zegen

Gezang 456: 3

-

Toespraken

 Klik HIER voor de gedrukte liturgie die voor de dienst wordt uitgedeeld.

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app