Predikant:  ds S. Smediga, Strijensas
Organist:  dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:  Leonie, Gerda, Elleke
Oppas:  mevr. J. Renkema en Joost de Haan
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

 

Zingen: Psalm 149: 1 en 2 Halleluja laat opgetogen

Moment van stilte

Votum en groet

Zingen: Psalm 149: 3  De Heer gedenkt in gunst de zijnen

Gebed

Aanwijzing voor het leven  Psalm 1: 1-3

Zingen: Gezang 223: 1, 2, 4 en 7 De aarde is vervuld

Gebed om de Heilige Geest

Eerste Bijbellezing: Lukas 11: 1-13  met kinderlied   Op toonhoogte 542    Onze Vader

Kindermoment

Tweede Bijbellezing  Kolossenzen 2: 6 – 10

Zingen: Gezang 247: 1 en 2  De Geest des Heren heeft

Overdenking

Zingen: Gezang  252: 1 en 2 Wat zijn de goede vruchten

Gebeden

Collecte

Slotlied: Gezang 294: 1, 2, 4, 5 en 6 Laat komen Heer uw Rijk           

Zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app