Predikant:  ds. M. van Pelt uit Ridderkerk
Organist:  dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  KIA Noodhulp gestrande vluchtelingen

Inleidend orgespel

Welkom en mededelingen

Zingen: Gz. 457: 3,4 ‘Heilig, heilig,heilig, Heer, God almachtig’

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 62: 1,4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gz 255: 1,4 ‘Ere zij aan God de Vader’

Gebed om het inzicht met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 72

Zingen: Ps 72: 1,4

Preek: Bidden voor een rechtvaardige overheid

Zingen: Lied 323: 2,4,7 ‘God is tegenwoordig’ 

Dank- en voorbeden

Collecten aankondigen

Zingen: Ps. 72: 6

Zegen

Uitleidend orgelspel

 

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app