Predikant:  ds T. Meijer uit Puttershoek
Organist:  dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:  Gerja, Nadine, Merel
Oppas:  mevr. E. van Santen en Norali Smit
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  KIA Noodhulp gestrande vluchtelingen

Intochtslied:  Psalm 98: 1 en 3

Stil gebed & Votum en Groet.

Zingen: Psalm 98: 4

Verootmoediging en genadeverkondiging.

Zingen:  Op Toonhoogte 250: 1 en 3.

Leefregel.

Zingen:  Psalm 118: 8

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Zingen:  Op Toonhoogte 478. Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing:  Handelingen 2: 41 - 47

Zingen:  Gezang 303: 1, 2 en 5.

Preek.

Zingen: Gezang 314: 1, 3 en 4

Dienst der gebeden.

Collecten. 

Slotlied  Op Toonhoogte 149.

Zegen.

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app