Predikant:  ds. E. Rooijen Noordeloos
Organist:  dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:  Diaconie KIA-Bijbel brengt arme boeren in actie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 

Aanvangslied: Gez. 477, 1.2.

stil gebed

votum en groet

zingen: Ps. 97, 3.6.
 
geloofsbelijdenis

zingen; Ps. 95, 1.2.

gebed
 
Schriftlezing: I Koningen 19, 9-18
 
zingen: Gez. 481, 2.3.

preek
 
zingen: Ps. 40, 2.4.

gebed

zingen: Gez. 479, 1.4.
 
zegen
 
 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app