Predikant:  ds E.J. Hemperius uit Barneveld
Organist:  
Zondagschool/Knd:  Gerda, Tineke
Oppas:  mevr. D. van Eck en Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Diaconie KIA Bijbel brengt arme boeren in actie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 

Intochtslied: Liedboek 1973: 328: 1 (Here Jezus om uw Woord)

Stil gebed

Votum en Zegengroet

Lied: Liedboek 1973: 328: 3, 2 (Here Jezus om uw Woord, de verzen in deze volgorde)

Lezing (Leven door de Geest): Galaten 5:13-25

Lied: Liedboek 1973: 252: 1, 2 (Wat zijn de goede vruchten)

Gebed

Lezing 1 (Pinksteren): Handelingen 2:1-12

Gesprekje met de Kinderen

Lied Op Toonhoogte 2015: 449 (vuur uit de hemel)

Lezing 2 (Belofte van de Geest): Johannes 14:15-17

Verkondiging: Johannes 14:15-17

Lied: Liedboek 1973: 477

Gebed

Stil gebed

Onze Vader

Collecte

Slotlied: Op Toonhoogte 2015: 379 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

Zegen

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app