Predikant:  ds. R. ten Napel uit 's Gravendeel
Organist:  dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:  
Oppas:  
Dienstcollecte:  Diaconie tbv Bloemengroet
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

 

Tekst: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
in haar macht gekregen. – Johannes 1:5.
Psalm 67:1
 
stil gebed, bemoediging en groet
 
Psalm 67:2
 
1 Joh.1:1-2:2
 
Gezang 449:1,3,4
 
gebed
 
Gen.1:1-5
 
Kinderlied OTH 450:1 t/m 6 (In het begin)
 
NBV Joh.1:1-5 / OTH 379:1 (Heer, Uw licht en Uw liefde)
 
preek
 
OTH 216:1,2,3 (Welk een vriend)
 
dankgebed en voorbeden
 
aandacht voor de collecten
 
Ps.25:4,7
 
zegen
 
 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

 

 

Aanvullende gegevens