Predikant:  ds. A.J. Mouw uit Wijk en Aalburg
Organist:  dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:  Diaconie tbv bloemengroet
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

Ps. 89: 7

Votum & groet

OTH 1 (Welzalig de man die niet wandelt)

Geloofsbelijdenis

Ps. 65: 1 & 2

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 6: 20-26 & Jesaja 55:1-5

Ps. 84: 3 & 6

Preek

OTH 167 (Zegen mij)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Gezang 456 (Zegen ons, Algoede)

Zegen

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

 

Aanvullende gegevens