Predikant:  Ds E. Agterhuis uit Heinenoord
Organist:  dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

•Welkom en mededelingen

•Zingen: Ps. 17: 2, 3

•Stil gebed, votum en groet

•Zingen: Ps. 15: 1, 2

•Geloofsbelijdenis van Nicea

•Zingen: Gez. 127: 1, 3

•Gebed om verlichting met de Heilige Geest

•1e Schriftlezing: Romeinen 7: 14-25

•2e Schriftlezing: Jakobus 1: 12-18

•HC zondag 52, vraag 127

•Zingen: Gez. 170: 1, 3

•Verkondiging

•Zingen: Ps. 51: 5

•Dankgebed en voorbeden

•Zingen: Gez. 26: 1, 2

•Zegen

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

Aanvullende gegevens