Predikant:  Prop. J.W. Sterrrenburg uit Hardinxveld Giessendam
Organist:  dhr: N van Oudheusden
Zondagschool/Knd:  Leonie V en Merel
Oppas:  mvr. J. Renkema en Joost de Haan
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

Welkom


Zingen: Psalm 25 vers 2 HERE, maak mij uwe wegen


Bemoediging & Groet

Aanvangstekst: Jesaja 65: 17a (NBV)
Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

Zingen: LvdK 126: 1 Verwacht de komst des Heren

Schuldbelijdenis met Jesaja 1 vers 2 en 3 (NBV)

Genadeverkondiging door Jesaja 1 vers 18 (NBV)

Leefregel uit Jesaja 55 vers 6-9 (NBV)

Zingen: LvdK 126: 2 en 3 Bereid dan voor zijn voeten

Inleidende woorden op het gebed = kindermoment  

Kindermoment

Gebed bij de opening van het Woord

Gesprekje met de kinderen

Zingen: OTH 403 Een Koning is geboren

Schriftlezing: Lukas 1 vers 26-38 (NBV)

Zingen: Psalm 40 vers 1 Met heel mijn hart

Verkondiging n.a.v. Lukas 1 vers 34 en 38   

Ben jij beschikbaar

Zingen: OPW 780 Ik zie uit naar de HEER (usb stick)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: LvdK 124 vers 1,2,3 en 4 Nu daagt het in het oosten


Zegenbede

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

Aanvullende gegevens