Predikant:  Ds H.v.d. Laan uit Gouda
Organist:  dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd:  Nadine en Maaike
Oppas:  mvr. A. vn Santen en Nathan v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Welkom en afkondigingen

Psalm 95:1,2 Steek nu voor God de loftrompet

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 95:3 Komt werpen wij ons voor den Heer

Wetslezing Ex 20:1-17 (NBG 1951)

Matth 22:34-40 (NBG 1951)

OT 269:1,2,3,4 Doorgrond mijn hart

Gebed

Kindermoment + Lied OT 414 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Schriftlezing Jesaja 8:23-9:6 (NBG 1951)

Matth 11:2-15 (NBG 1951)

Gezang 126:1,2,3 Verwacht de komst des Heren

Preek

Gezang 447:1 t/m 6 God gaat zijn ongekende gang

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment?

Psalm 130:3,4 Ik heb mijn hoop gevestigd, op God den Heer die hoort

Zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

Aanvullende gegevens