Bijbelstudiekring

In november start een nieuwe Bijbelstudiekring. Het idee is om samen de bijbel te  bestuderen, proberen het gelezen gedeelte te begrijpen en om te zien wat de kern van die Bijbelse boodschap voor ons leven betekent.

Dit seizoen willen we de brief aan de Romeinen centraal stellen. In deze brief legt Paulus de kern van het evangelie uit zonder een specifiek probleem in een gemeente te behandelen. Dit maakt het voor ons beter toegankelijk. Kerkvaders als Augustinus, Luther en Wesley hebben aangegeven dat deze brief leidend is geweest voor hun geloof.

Aan de hand van een gespreksgids geschreven door de Presbyteriaanse predikant Tim Keller zal dit Bijbelboek worden besproken. De kring start op maandag 8 november en komt om de 2 weken bij elkaar. Plaats van samenkomst: Boezemkade 9. Aanvang is 19.30 uur en we streven ernaar om rond 21.30 uur af te sluiten.

We kijken er naar uit om met een aantal gemeenteleden mooie en leerzame avonden te hebben. Wilt u zich wel aanmelden? Dan zorgen wij voor voldoende materiaal.

Informatie en aanmelden bij Bart Dorsman, tel. 06-12291480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06-50841001.

Aanvullende gegevens