Predikant: Ds. A.A. van den Berg
Organist: Dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd: Leonie D
Oppas: Mw A. vd. Kolk en Nienke Hoek
Bekercollecte Noodhulp Covid-19
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

Liturgie 20 juni 10.00 uur – Woord en Avondmaal

Intochtslied Psalm 81: 1,2

Stil gebed

Psalm 81: 8,9

Wetslezing

Opname OTH 363

Gebed en voorbeden

Kindermoment

Schriftlezing: Handelingen 3:11-21

Psalm 47: 2,3

Preek

OTH 395

Avondmaal

Inleiding

Gezang 360: 1

Avondmaalsgebed en Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn

Nodiging

Gezang 14: 1,4

Dankgebed

Slotlied Gezang 360: 2,3 (gemeentezang)

Zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens