Liturgie 15 maart 17.00 uur

Gezien de ontwikkelingen in Nederland en de rest van de wereld is besloten dat in deze dienst onze eigen Ds van den Berg voor zal gaan. Het betreft een aangepaste dienst met meer ruimte voor zang en een meditatie in plaats van een preek.  

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Intochtslied Psalm 91: 1, 2
Stil gebed
Psalm 69: 1, 3
Geloofsbelijdenis
OTH 360
Gebed
Schriftlezing: Genesis 22: 1-19
Gezang 447
Meditatie
Gezang 427: 5, 6, 7
Gebeden
Slotlied Gezang 182: 1, 3, 6
Zegen
Gezang 456: 3

 

Aanvullende gegevens