Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 9 mrt.)

Zondagmorgen mochten we een mooie doopdienst beleven waarin de verschillende puzzelstukjes van de lijdenstijd, Oude - en Nieuwe Testament en de diepte van de doop mooi bij elkaar kwamen. Fijn dat dit zo bij meerderen ook goed over mocht komen. Waar zouden we blijven in het geloof zonder de Heilige Geest?! Aansprekend was ook de spontane meewerking van ‘In Zijn liefde’ uit Strijen bij het slotlied!

Zondagmiddag mochten we stilstaan bij het kruiswoord ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’ van onze Here Jezus Christus in een dienst geleid door uw oud-predikant De Jonge. Mooi en verdiepend hoe hij een studie van David Flusser over Jezus aanhaalde, evenals een lezing van destijds ds. Cohen Stuart uit Poortugaal over Psalm 22. Het sloot mooi aan bij het grote belang van aandacht voor het OT ’s morgens, waarbij we Joodse stemmen nodig hebben in de christelijke gemeente. Om Jezus beter te leren kennen als zoon van Israël én als unieke Zoon van God!

Komende zondag hopen twee bekende gastvoorgangers voor te gaan, dhr. den Besten en ds. Van der Linden. Gezegende diensten gewenst. Zelf hoop ik voor te gaan in Alblasserdam.

De bloemen werden afgelopen zondag als felicitatie van de gemeente gegeven aan de doopouders Christian en Lisa Viskil-Koster.
Meeleven Ik ben blij geen nieuwe namen te hoeven schrijven onder dit kopje, voor zover mij bekend gemaakt is. Maar we kennen hen die ziek zijn. Laten we met hen meeleven. Laten we ook niet vergeten wie leven in verlies, blijvend verlies. Daar mag in de lijdenstijd extra bij stilgestaan worden!

Volleybaltoernooi Zaterdag zal weer het jaarlijkse volleybaltoernooi voor alle kerkelijke jeugdclubs gehouden worden in Heinenoord. Ik hoop dat er veel tieners zullen zijn en het een positieve ervaring zal worden voor hen! Zet ’m op!
ds. A.A. van den Berg

Collecten 15/03: Kerk en Eredienst; Deur: Onderhoud Gebouwen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via HVD Mw. J. Meijer 10 euro; Hulpfonds Mw. De Jonge: via Mw. N. Naaktgeboren 10 en 75 euro.
kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 15/03
10.00 uur: Drs. A.J. den Besten, Sliedrecht
17.00 uur: Ds. G. v.d. Linden, Waalwijk

Aanvullende gegevens