Liturgie Bidstond woensdag 11 maart 19.30 uur

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Intochtslied Psalm 27: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 27: 4
Geloofsbelijdenis Vr. en antw. 128 HC
Gezang 48: 9, 10
Gebed
Schriftlezing: Lukas 12: 1-12
Psalm 91: 7, 8
Meditatie
OTH 152: 1 allen, 2 vrouwen, 3 allen, 5 mannen, 7 allen
Gebeden, achtereenvolgens besloten met:
Gezang 473: 1, 2, 5
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied OTH 159
Zegen

 

Aanvullende gegevens