Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 2 mrt.)

Zondag

komende zondag zullen de tweelingzonen van Christian en Lisa Viskil-Koster gedoopt worden: Simon Johannes en Lucas Marcel. Zij werden geboren op 29 september en nu zien we uit naar een gezegende dienst voor gezin, familie en gemeente!
De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. H. Grashuis; en aan mevr. N. Muller-Monster.

Meeleven

Dhr. C. Gravendeel is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar De Rembrandt in Oud-Beijerland voor een tijdelijk verblijf. We hopen dat er ook voor de langere termijn een woonplek voor hem gevonden mag worden. Dhr. H. Grashuis mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis na een operatie en een daarna opgelopen longontsteking. Hopelijk komt er nu een periode van rust voor hem en zijn vrouw.

Biddag

Woensdag 11 maart is het Biddag in de kerk. In de middagKINDERdienst zal ons gemeentelid Barbara Broeren voorgaan. We hopen veel kinderen te mogen begroeten in de kerk! Voor de avonddienst kunt u gebedspunten doorgeven aan mij! We zullen lezen uit Lukas 12 over ‘de haren van ons hoofd die allen geteld zijn…’ (v.7) Dit is de dragende grond voor ons gebed, Gods bekommernis over ons aardse leven! Maar hoe zit dat met die getelde haren?!

Overlijden

Op de leeftijd van 97 jaar is vrijdag 28 februari overleden dhr. Willem van de Bijl. Hij
laat kinderen, schoon- en kleinkinderen na. De afscheidsplechtigheid is gehouden op vrijdag 6 maart in de aula op de De Essenhof, waarna hij aldaar ook begraven is. We wensen zijn familie Gods sterkte toe in dit verlies.

Antisemitisme

Bent u ook geschrokken van de CIDI-monitor antisemitisme 2019 + het flirten met de nazi’s onder het mom van ‘we menen er natuurlijk niks van/we lachen hier om iederéén!’ in Aalst België en rond een ‘gaskamer-carnavalswagen’ in Spanje in Europa 2020?! Verzet tegen deze onredelijke en onmenselijke haat (die m.i. ten diepste alleen te verklaren is vanuit haat tegen de Gód van Israël) was afgelopen dinsdag de reden hier een catechese aan te wijden. Informatie, inzicht, kennis van het verleden en van de Joodse wortels van ons geloof zijn broodnodig in deze strijd! Doet u mee in uw eigen omgeving? (Gen.12:3)

Sing inn

Komende zondagavond is er weer een sing inn in De Schakel om 19.00 uur. De liederen zijn speciaal uitgezocht met het oog op het komende Paasfeest. Welkom!
ds. A.A. van den Berg

Collecten 08/03: Kerk en Eredienst; Deur: Kerk-in-actie (voorjaarsweek) Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via collecte 28-02 (Paaskaars) 70 euro; via Ds.A.A.van den Berg 30 euro.
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 08/03

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Doopdienst
17.00 uur: Ds. R.H.M. de Jonge, Leiden

Aanvullende gegevens