Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Gezang 172 : 1 en 2 (na de mededelingen)

Gezang 172 : 3 en 4 (na votum en groet)

Psalm 68 : 7 (na de geloofsbelijdenis)

Psalm 22 : 1, 9 en 13 (na de Schriftlezing)

Psalm 31 : 4, 6, 15 en 18 (na de preek)

gezang 175 : 3 en 4 (slotlied)

 

Schriftlezing: Psalm 31 : 1 – 6 en 20 – 25

                      Lucas 23 : 44 – 49

Aanvullende gegevens