Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Psalm 40 : 3, 4 (aanvangslied)

 

Psalm 118 : 1, 7 (na Votum en Groet)

 

Psalm 118 : 10 (na de Geloofsbelijdenis)

 

Gezang 173  (na de 1e Schriftlezing)

 

Gezang 187  (na de 2e en 3e Schriftlezing en voorafgaande aan de preek)

 

Gezang 442  (na de preek)

 

‘Op Toonhoogte’ Lied 114  (slotzang, na de collecten)

 

Schriftlezingen:

  1. Matteüs 16 : 13 t/m 28
  2. Matteüs 17 : 22
  3. Matteüs 20 : 17 t/m 19

 

Thema van de preek: “Op weg naar Jeruzalem”

 

Aanvullende gegevens