Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Ps.27:1,2 / stil gebed, bemoediging en groet / Ps.27:4,7 / Mattheüs 13:18-23 / Gez.310:1,2,3 / gebed / Hebreeën 11:17-19 + Hebreeën 12:1-3 / Gez.299:1,3,4 / prediking / Gez.296:2,3 / gebeden / collecten / Ps.33:7,8 / zegen.

Aanvullende gegevens