Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 17 feb.)

De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. J. Verschoor; en aan dhr. K. van der Bijl.
Meeleven Dhr. J. Verschoor mocht weer thuiskomen evenals dhr. K. van der Bijl uit verpleeghuis en ziekenhuis. Dhr. C. Gravendeel moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. Dhr. J.C. van Dam moest langer dan verwacht in het ziekenhuis blijven na een operatie. Dhr. H. Grashuis heeft maandag een operatie ondergaan. We hopen op verlichting en voorspoed voor deze broeders in hun conditie en hebben zondag ook gebeden om de zegen van het geloof door alles heen.
Update In de gegevens bij onze gemeente boven deze rubriek nu met ere vermeld onze nieuwe scriba A. (Atie) E. Meijer-Melissant.
De Evensongs voor de lijdenstijd in de verschillende kerken komen er weer aan vanaf woensdag 26 februari. Ik las in het ND over een lopend onderzoek naar de populariteit van deze vieringen. Bezoekers komen voor de muziek en de zang die bij hun smaak aansluit, voor het uiten van hun geloof in deze liturgische strakke vorm zonder te veel woorden en voor de rust in hectische tijden. Bezoekers komen voor 1/3 uit de gereformeerde gezindte, zijn voor 1/3 doorgewinterde kerkgangers en komen voor 1/3 normaal nooit in de kerk. Interessant om te weten voor komende bezoekers in de Hoeksche Waard en een bemoediging voor de geestelijke en missionaire dimensie van deze vieringen. De Geest schrijft wegen in de tijd; evangelisatie (het thema van zondagmorgen) heeft vele uitingen. Meer weten? Google op: Hanna Rijken/Evensong.
Vakantie Van zaterdag 22 tot zaterdag 29 februari ben ik gelijk opgaand met de kinderen met voorjaarsvakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba. Indien nodig is er een achterwacht-predikant beschikbaar.
ds. A.A. van den Berg

Collecten 23/02: Kerk en Eredienst; Deur: Kerk in actie-40 dagentijd collecte. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via ouderling H. Snaaijer 10 euro, via bank Dhr.J. Plaisier/aquarel 50 euro; GZB-project Ds. Vogelaar: via bank 40 euro; Hulpfonds Mw.De Jonge: via Mw. N.Naaktgeboren 20 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 23/02

10.00 uur: Ds. J.W. Aanen, Dordrecht
17.00 uur: Ds. L.C. v.d. Eijk, Maasdijk

Aanvullende gegevens