Liturgie Middagdienst 23 februari 2020 Hervormde kerk Puttershoek

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 


VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 119:1,2 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied Gezang 443:1 en 2

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied Gezang 254:1 en 3

Inleidend woord

Lied: (Ik wil jou van harte dienen) Op Toonhoogte 374

Geloofsbelijdenis gesproken

Lied: Gezang 258:1,2 en 3

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheus 5:33-48

Lied: Gezang 95:1,2 en 3

Preek

Lied: Gezang 481:1,2 en 3


DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, stilgebed Onze Vader

Inzameling van gaven

Slotlied Gezang 252:1,3 en 4

Aanvullende gegevens