De eerste vergadering in de voor een deel ‘vernieuwde’ kerkenraad is intussen ook alweer achter de rug. Fijn dat de kerkenraad weer bijna compleet is. De nieuwkomers bij de verschillende colleges inclusief de nieuwe scriba en de nieuwe jeugdouderling zijn welkom geheten en wensen we veel zegen en plezier toe bij het uitvoeren van hun taken en in de samenwerking tussen de colleges. Jammer alleen dat ons college van kerkrentmeesters nog nét niet meer helemaal compleet is, omdat wij door het afscheid van Eberhard door de verhuizing nog 1 lid te kort komen. Eberhard en Annemarie, hartelijk dank voor de fijne samenwerking in de vele jaren die jullie in totaal in en buiten de kerkenraad actief bent geweest en voor het vele werk dat jullie hebben verzet. We gaan jullie ervaring en nuchtere kijk op het werk missen. Gods zegen voor jullie in je nieuwe woonplaats! Heel fijn is dat Peter in ’t Veld bereid is zijn 3e termijn nog met, de volgens de kerkorde maximaal toegestane, 6 maanden te verlengen zodat wij op zoek kunnen naar vervanging. Afgesproken is dat we deze komende periode t/m. juni 2020 zullen omzien naar een vervanger als kerkrentmeester, want dan zijn we als kerkenraad helemaal compleet. Wanneer u belangstelling hebt voor deze vacature mag u zich ook best bij één van de kerkrentmeesters aanmelden. Wij laten u graag zien wat we met onze enthousiaste groep ouderling kerkrentmeesters op financieel en materieel gebied voor onze kerk mogen doen. Ons werk is zeer divers en iedereen kan hier zijn eigen gaven in kwijt.

Aanvullende gegevens