Liturgie zondag 8 december 2019 10:00 uur - 2e advent


Predikant: Ds. P. Droogers uit Werkendam
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd: Leonie, Nadine, Maaike
Oppas: Mw. J.Renkema, Lianne Brussé, Mw. A. Groeneweg
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Verwarming kerk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Gez. 126 : 1 (introitus)

Gez. 126:   2, 3

Ps. 119 : 13 (na wetslezing)

Schriftlezing:   Richteren 13 : 1 t/m 7
                         Richteren 13 : 17 t/m 25

Gesprekje met kinderen (jeugdouderling).

Ps. 77 : 3, 4

Preek over Richteren 13 : 5 "Uitkomst"

Ps. 136 : 1, 11, 13

Gez. 120 : 1, 2, 3, 4

Aanvullende gegevens