Liturgie Eerste advent/gedenken Vreugden 1 december 10.00 uur

1 dec herdenken vreugden/1e Advent
10:00u Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Annelies, Gr: Elleke
Oppas: Mw. A. van Santen,
Mw. G. v. Oudheusden
Hannah v/d Zwaal
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: kerkvoogdij

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren

Intochtslied Gezang 127: 1, 2
Bemoediging en groet
Gezang 127: 3, 4
Leefregel Psalm 119:57-64
Psalm 85: 1, 3
Gebed
Schriftlezing: Lukas 1:5-24
Kindermoment
Preek
Gezang 126
Viering vreugden
Gedachtenis heilige Doop
OTH 485
Gedachtenis Openbare belijdenis van het geloof
OTH 265: 1, 3
Gebeden
Collecte
Slotlied Psalm 68: 7
Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens