Ds. J.M. van Wijk uit Sliedrecht
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: kerk in actie - Diaconaat

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

OTH 221:3,4 (voorz.)
Ps. 96:1,6,7
OTH 392:1,6
Ps. 34:4,7,9
Gz. 127:1,7
Ps. 98:2,4

Lezing: 1 Joh. 2:28-3:10
Tekst: 1 Joh. 2:28,29

Aanvullende gegevens