Liturgie Eeuwigheidszondag 24 november
Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. H. Mannee
Muzikale medewerking: Barbara Broeren (piano) en Linde van der Zwaal (klarinet)

Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie D, Gr: Jan
Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. D. van Eck, Laura Westdijk
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Orde voor de zondagmiddag- of avonddienst

Intochtslied Psalm 139: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 139: 3, 4
Leefregel
Psalm 86: 2, 4
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 38:1-8
Gezang 487: 1, 3
Schriftlezing: Hebreeën 9:24-28
Kindermoment
Preek
Gezang 462: 1, 4
Gedachtenis overledenen
Noemen van de namen (overledenen november 2018 - februari 2019)
Gezang 223: 1, 2
Noemen van de namen (overledenen maart - juni)
Gezang 223: 3, 4
Noemen van de namen (overledenen juli - oktober)
Gezang 223: 6, 7
Afsluitende tekst
Muzikaal intermezzo Veilig in Jezus’ armen (piano en klarinet)

Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 300: 1, 6
Zegen

Aanvullende gegevens