Voortzetting en dankzegging

Ds. W. Hendriks uit Mijnsheerenland
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
bekercollecten: bepaald Diaconie
deurcollecten: kerkvoogdij

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Orde voor de zondagmiddag- of avonddienst

 

 

INTREDE

 

Welkom en mededelingen

Psalm                                                                  Psalm 97: 1 en 4

 

Stil gebed

 

Bemoediging en Groet

Lied                                                                      Gezang 257

 

HET HEILIG AVONDMAAL

 

Apostolische geloofsbelijdenis

 

Nodiging

 

Vredegroet

 

Lofprijzing

 

Avondmaalsgebed - Onze Vader

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Dankzegging

Lied                                                                      Gezang 15:1

 

DE HEILIGE SCHRIFT

 

Gebed om de verlichting met de heilige Geest

 

Schriftlezing                                                    1 Samuël 11:1-13

Lied                                                                      Psalm 130: 3 en 4

 

Prediking

 

Orgelmeditatie

Lied                                                                      Gezang 225

 

GEBEDEN EN GAVEN

 

Dankzegging                                                    blz 563

Voorbede

 

Inzameling van de gaven

 

ZENDING EN ZEGEN

 

Slotlied                                                               Gezang 393

 

Zegen

Aanvullende gegevens