Liturgie 17 november 10.00 uur – Woord en Avondmaal

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Tineke, Gr: Maaike
Oppas: Mw. A. Molendijk, Mw. A. v/d Kolk, Joost de Haan
bekercollecten: bepaald Diaconie
deurcollecten: kerkvoogdij

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Intochtslied Psalm 96: 1, 3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 96: 4
Wetslezing
Gezang 473: 1, 6, 10
Gebed en voorbeden
Kindermoment
Schriftlezingen: Genesis 17:1-14; Openbaring 1:12-18
Psalm 105: 3, 4
Preek
OTH 296
Avondmaal
Geloofsbelijdenis
Gezang 364: 1
Inleiding
Gezang 364: 2, 3 en toebereiden tafel
Avondmaalsgebed en Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn

Zingen aan de tafel Psalm 118: 1, 6, 9, (10)
Dankgebed
Slotlied OTH 354
Zegen

Aanvullende gegevens