Hervormde gemeente Puttershoek
Zondagmiddag 3 november 2019
Voorganger
Ds. H.M. Habekotté

Ds. H.M. Habekotté uit Maasdijk
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: kringwerk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 
:
Liturgische kleur
:
Groen
Thema
:
Onderweg tussen verleden en toekomst
Medewerking
:
Invulling van de dienst
Mededelingen
Intochtspsalm
:
Ps. 33, 1.8
Stilte
Votum en Groet
:
Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in Eeuwigheid en niet loslaat het werk dat Zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen.
Lied
:
Op toonhoogte 155 / Zie ik sterren aan de hemel staan
Tekst
:
Lied als inleiding op gebed
:
Op toonhoogte 156 / Bless the Lord my soul
Gebed
Opening van het Woord en verlichting met de H. Geest
Schriftlezing
:
Genesis 12, 1-10
Lied
:
Ps. 139,1
Schriftlezing
:
Hebr. 11, 1-2 + 8-10
Lied
:
Gez. 480, 1.2.4
Verkondiging
Lied
:
Gez. 434, 1.2.5
Geloofsbelijdenis
:
Lied
:
Gez. 457, 4.2.3
Gebeden
Collecten
Slotlied
:
Op toonhoogte 135 / Er komen stromen van zegen
Zegen
De God die van Eeuwigheid is, zegene u en behoede u. Hij doe Zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. Hij verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Aanvullende gegevens