Liturgie 3 november 10.00 uur

10:00u Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Annelies, Gr: Jan
Oppas: Mw. J. Renkema, Mw. P. Vrijlandt
Sander Sterrenburg
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: kringwerk

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Intochtslied Psalm 138: 1, 2
Stil gebed
Psalm 138: 3, 4
Wetslezing
Gezang 426: 1, 5
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 41:12-31
Kindermoment
Psalm 130: 1, 3
Preek
OTH 141
Gebeden
Collecte
Slotzang Gezang 423
Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens